لنز های طبی

لنز طبی روزانه ایراپتیکس (air optix)

تومان32,000

لنز طبی روزانه مورنینگ کیو (Morning-Q)

تومان230,000

لنز طبی سالانه آرین (vision)

لنز طبی سالانه سولکو (sl55 uv)

تومان200,000

لنز طبی سالانه کلیر ویژن (clearvision)

تومان150,000

لنز طبی سالانه مورنینگ کیو (Morning Q)

تومان180,000

لنز طبی سالانه مولر (Muller)

لنز طبی سالانه هرا (Hera)

تومان115,000

لنز طبی فصلی آرین (Beyond)

تومان80,000

لنز طبی فصلی آرین (clear 55)

تومان65,000

لنز طبی فصلی آرین (clear all day)

لنز طبی فصلی ایراپتیکس (air optix)

3.3/5 ( 9 نظر )