کانزین پلاس Consin Plus

شالکون تولیدکننده برجسته لنزهای تماسی و محصول های لنز درایتالیاست که درسال ۱۹۷۷ تاسیس شده و اکنون درتمام ایتالیا و در ۳۲ کشور جهان حضور دارد. شالکون تکنولورژی و نوآوری در طراحی و همچنین راحتی و ایمنی را به روح محصولات چشمی ایتالیا القا میکند. این کمپانی به دو بخش تخصصی سازمان دهی می شود. لنزهای تماسی و محصول های لنز که عهده دار محصولات مراقبتی چشم است. طیف محصولات این شرکت از لنزهای روزانه ۲هفتگی، ماهانه، لنزهای ارایشی وRGP  که دید کاملی را فراهم می کند، شکل گرفته تا محصولات مراقبتی لنز مانند اشک های مصنوعی عالی برای اصلاح تعادل متابولیسم درچشم گسترده شده است. شالکون پیشتاز خدمات فروش شخصی برچسب های خصوصی private label  است که مشتری ها را قادر می سازد تا خط تولید خود را ایجاد و ابزار متفاوت دیگری را فراهم کنند. شالکون همواره بر کیفیت و انسجام داخلی و شفافیت برمسئولیت اجتماعی تاکید کرده است و براساس اصول اخلاقی عمل کرده و هرگونه بی قانونی و محدودیت در رقابت و انحراف را مردود می داند. ۴۰سال است که این کمپانی ایتالیایی برای دید بهتر انسان ها کوشیده است.    

محصولات کانزین پلاس ( لنز طبی ، لنز رنگی ، لوازم جانبی لنز)

در حال دریافت محصولات فیلتر شده ...